L.K.R., s.r.o.

Rating a informácie o L.K.R., s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre L.K.R., s.r.o. 7332 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 838184. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 3.3045% spoločností je horších ako L.K.R., s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti L.K.R., s.r.o." href="http://lkr.sk-rating.com/">
   <img src="http://lkr.sk-rating.com/lkr.png" width="150" height="25" alt="Rating L.K.R., s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating L.K.R., s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia